Credite Nebancare Persoane Fizice

Se acordă: persoanelor fizice pentru procurarea unui apartament, casă sau teren pentru construcții, efectuarea de reparaţii/ reconstrucţii a unui imobil existent, refinanţarea creditelor contractate anterior

Obiectivul nostru primordial este satisfacerea necesităţilor urgente de mijloace băneşti ale persoanelor fizice şi juridice, pentru orice scopuri

Persoanele fizice prezint? urm?toarele documente: Buletinul de identitate/permisul de ?edere provizoriu pentru cet??eni str?ini ?i apatrizi domicilia?i temporar ?n RM; Documente privind locul de munc? ?i m?rimea salariului / venituri (certificat salariu / extras din contul de card / copia contractului de munc? / carnet de munc? / certificat de pensie, chitan?e de ?ncasare a remiten?elor, alte ); Documentele care dovedesc destina?ia ?mprumutului (dup? caz); Altele (dup? caz).


Acum ai posibilitatea de a solicita finanţare concomitent de la cele mai eficiente companii de microfinanţare, în doar 15 minute, de oriunde te-ai afla.

Utilizând platforma oferită nu veți mai avea obligația de a vă deplasa la bancă pentru a solicita informații, nu veți mai avea nedumerirea unor eventuale comisioane ascunse, nu veți mai sta în rând pierde tipul care îl alocați familiei.

Vă recomandăm Soft Microfinantare


Partenerii noștri

  • Kirsan Invest
  • Max Credit
  • Delta Credit
  • eCredit
  • Finantare Rapida
  • Credite pentru toti
  • Credit Plus


Support Client

Dacă ai întrebări apelează la suport

Întreabă acum 0 694 321 11

Începe acum și verifică ofertele primite!

E rapid, comod și gratuit

Aplică acum